Rammer om deltagelse i kurser på ARK

Vi har på ARK udviklet nogle få rammer for at sikre, at alle får en positiv oplevelse med at gå på kursus her. Vi vil gerne skabe et trygt rum, hvor det er muligt at åbne sig, så vi kan lære og udvikle os. Det er derfor vigtigt, at alle respekterer rammerne. Spørg os, hvis der er noget, du er i tvivl om.

- Vis respekt for hinandens grænser. Både de fysiske og de verbale.

- Følg talerækken  – giv plads til hinanden.

- Hold en respektfuld tone.

- Der er gensidig tavshedspligt.

- Det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer på ARK.

- Rygning i forbindelse med pauserne må kun foregå udenfor matriklen – dvs. IKKE på verandaerne. Vi har stillet askebægre de steder, hvor der må ryges.

- Lad mobiltelefonen være slukket eller på lydløs i tasken (enkelte gange kan det aftales, at telefonen er tændt og fremme, hvis man venter et vigtigt opkald).

- Kom til tiden eller skriv til din kursusfacilitator, hvis du skulle være forsinket.

- Det er vigtigt, at du melder afbud via sms eller mail til kursusfacilitatoren, hvis der er en kursusgang, hvor du er syg eller forhindret i at komme.

- Svar gerne på de mails du får fra kursusfacilitatorerne.

- Ved 80 % fremmøde vil du få tilsendt et kursusbevis for din deltagelse på kurset.