Identitet og selvforståelse

Identitet og selvforståelse

På dette kursus vil vi arbejde med vores identitet og selvforståelse. Vi vil finde redskaber til at fremme de ressourcer, der ligger bag f.eks. en problem- eller sygdomsidentitet og det mangelsyn som for mange, kan virke altoverskyggende efter en periode i længerevarende psykisk krise.

Vi arbejder på flere niveauer, idet vi dels skal arbejde med at finde positive sprækker og nuancer, i de dominerende fortællinger om hvem vi er, og dels forsøge at tage de positive fortællinger til os så det er dem, der kommer til at fylde mest i vores selvforståelse.

Ugedag: Onsdag

Datoer: 3/4, 10/4, 17/4 og 24/4

Tidsrum: 10.00-13.00

Sted: Toftebakken 12, 4000 Roskilde