Relationer

Relationer er en af de vigtigste forudsætninger for, at vi som mennesker kan udvikle os og
trives. Vi har et grundlæggende behov for at høre hjemme i et fællesskab og opleve, at vi
bidrager til fællesskabet, samtidig med at vi kan hente støtte hos andre.
Relationer er også en af de ting, der kan udfordres, når vi rammes af psykiske vanskeligheder.
Det kan f.eks. være relationer, der opløses når vi gennem længere perioder af den ene eller
anden årsag ikke har haft overskud til at tage kontakt. Psykiske vanskeligheder kan også
være med til at forringe vores selvværd og vores evne til både at mærke og sætte grænser.
Vores evne til at sætte os i den andens sted kan ligeledes udfordres. Dette kan for mange øge
risikoen for ensomhed og isolation.
Ovenstående er nogle af de ting, vi kommer omkring på dette kursus, hvor vi bl.a. skal
arbejde med at finde redskaber og strategier til at være i og udvikle relationer. Vi kommer
desuden omkring emner som familieliv, parforhold, seksualitet, dating, venskaber,
stigmatisering/selvstigmatisering, studie- og arbejdsrelationer, og hvad du som kursist
måtte opleve som relevant og måske udfordrende i dine relationer. Relationer er derfor også
helt essentielle i en recoveryproces.


Kurset forløber over 6 gange af 3 timer varighed.

Tidspunkt:

Mandage kl. 10:00-13:00.

Første mødegang er mandag d. 12. november.