Hvad er ARK

Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling (ARK) er en recoveryskole, som tilbyder kurser og workshops med udgangspunkt i recovery.

Formålet med vores kurser og workshops er at give dig som kursist ny viden og konkrete redskaber, som du kan bruge fremadrettet både personligt ogi en faglig kontekst.

Kurser og workshops i ARK er udviklet i et tæt samarbejde mellem vores facilitatorer, som ud over deres fagprofessionelle baggrund har forskellige erfaringer fra psykiatrien. Nogle facilitatorer har personlige erfaringer med recovery, og andre har erfaringer som pårørende eller medarbejdere. Fælles for dem alle er, at de har kendskab til og viden om recoveryprocesser.

Som kursist på ARK indgår du i et læringsfællesskab, hvor fokus blandt andet er på at styrke
personlige ressourcer og/eller at udvikle faglige kompetencer indenfor forskellige aspekter
af recoveryprocesser.

Læringsformen lægger op til erfaringsudveksling og aktiv deltagelse, og består bl.a. af
faglige oplæg, gruppe- og refleksionsøvelser.

ARK er en del af GRO og kan kontaktes på tfl.  46 31 54 09