Samtaleteknik og præsentation

Målet med dette kursus er, at du udvikler selvtillid og mod på f.eks. at tage initiativ til at
præsentere dig selv eller holde oplæg.
Vi vil arbejde med at kunne præsentere os selv i mødet med nye mennesker og situationer
f.eks. potentielle venner eller kærester, kommende arbejdsgivere, til mødet hos sagsbehandleren
eller i en eksamenssituation.
Vi skaber et trygt rum med samhørighed i en anerkendende gruppe, hvor vi kan arbejde
med alt lige fra præsentation af os selv, det at holde et oplæg, aflæse sociale koder og
kommunikere på en virkelighedsnær måde.

BLANDT ANDET VIL VI PÅ KURSET:
• Øve os i at aflæse signaler og kropssprog
• Lytte, give og tage plads i samtale
• Øve os i at kommunikere om behov og løse konflikter
• Holde små oplæg eller præsentere os selv eller noget fagligt foran gruppen

Kurset forløber over 6 gange af 3 timers varighed.

Tidspunkt:

Onsdage kl. 10:00-13:00

Første mødegang er onsdag d. 29. august

OBS - der er ikke mødegang d. 25. september