Livshistoriefortælling

På dette kursus vil du få redskaber til at fremme de ressourcer, som ligger bag den
sygdomsidentitet eller det mangelsyn, som kan virke altoverskyggende, når man ser sig
selv i spejlet i forbindelse med eller efter en livskrise.
Vi skal arbejde med fortællingen på mange niveauer. Igennem verbal fortælling, kropslighed
og æstetik vil vi fylde rummet med betydningsfulde fortællinger om recovery, modstandskraft
og udvikling. Vi tager på en opdagelsesrejse, hvor vi vil undersøge, hvad positiv
udvikling er gjort af. Kurset afsluttes med en form for kreativt produkt f. eks. i form af en
prosatekst, et digt, en monolog eller et kropsligt billede.
Du vil få erfaringer med narrative teknikker, som lægger vægt på ressourcerne i fortællingerne.
Dette kan bidrage positivt til egen selvforståelse men også bidrage til at understøtte
andres selvforståelse.


Kurset forløber over 8 gange af 3 timers varighed.

Tidspunkt:

Onsdage kl. 10:00-13:00.

Første mødegang er onsdag d. 31. oktober.