13-Juli-2017

Kurser OG workshops

ARK er en del af et landsdækkende netværk for recoveryskoler. Her udveksler vi erfaringer med de andre skoler, og får input til at forbedre vores praksis. Som et resultat af det seneste netværksmøde, som blev afholdt i Randers, udbyder vi nu eksempelvis enkelt-dags workshops! Tag et kig under fanerne "Workshops" og "Kurser" - måske udbyder vi en workshop eller et kursus, der er relevant for dig? Men skynd dig, der er allerede ved at være godt fyldt op på flere af vores kurser :)

06-Oktober-2016

”Hvis jeg har været lidt skidt eller psykotisk har jeg taget herhen alligevel og fået det bedre.” Kursist

02-Marts-2016

Er du interesseret i at høre mere om ARK, og hvad vi kan tilbyde, er du velkommen til at kontakte os på mail; ark@roskilde.dk eller telefon; 21 19 47 80.

Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling (ARK) er en recoveryskole forankret under Center for Socialpsykiatri i Roskilde kommune. Som kursist på et af ARKs kurser eller workshops indgår man i et læringsfællesskab, hvor læring og opkvalificering foregår gennem fælles refleksion samt videns - og erfaringsdeling.

Alle kursister indgår i et udviklingsforløb, hvor der fokuseres på den enkeltes muligheder, ressourcer og potientialer. På kurserne mødes kursisterne som ligesindede uanset om de er pårørende, har erfaring med psykiskevanskeligheder, eller er medarbejdere i psykiatrien.  

Alle kurser faciliteres af to undervisere, hvoraf mindst en, ud over sin faglige baggrund, også har erfaring med at komme sig af/med psykiske vanskeligheder. 

ARK ønsker at bringe mennesker med forskellige udgangspunkter sammen ud fra et tro på, at forskellighed kan inspirere til håb og handlemuligheder.

Målgruppen i projektperioden indtil sommeren 2018 der kan søge om optagelse på ARK, er:

  • Mennesker med psykiske vanskeligheder som bor i Region Sjælland.
  • Pårørende til mennesker med psykiske vanskeligheder som bor i Region Sjælland.
  • Medarbejdere i Roskilde kommune eller Region Sjælland der arbejder med mennekser der har psykiske vanskeligheder.