Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling (ARK) er en recoveryskole forankret under GRO i Center for Socialpsykiatri - Roskilde kommune.

Som kursist på et af ARKs kurser eller workshops indgår man i et læringsfællesskab, hvor læring og opkvalificering foregår gennem fælles refleksion samt videns - og erfaringsdeling.

Alle kursister indgår i et udviklingsforløb, hvor der fokuseres på den enkeltes muligheder, ressourcer og potientialer. På kurserne mødes kursisterne som ligesindede uanset om de er pårørende, har erfaring med psykiskevanskeligheder, eller er medarbejdere i psykiatrien.  

Alle kurser faciliteres af to undervisere, hvoraf det tilstræbes, at én, ud over sin faglige baggrund, også har erfaring med at komme sig af/med psykiske vanskeligheder. 

ARK ønsker at bringe mennesker med forskellige udgangspunkter sammen ud fra et tro på, at forskellighed kan inspirere til håb og handlemuligheder.

ARK henvender sig primært til:

  • Mennesker med psykiske vanskeligheder som bor i Roskilde kommune
  • Pårørende til mennesker med psykiske vanskeligheder som bor i Roskilde kommune
  • Medarbejdere i Roskilde kommune