Recovery, empowerment og støtte

På denne workshop har vi fokus på, hvad der ligger i begrebet recovery, hvad der fremmer
recovery, og hvordan vi bedst kan støtte andre på deres vej til at komme sig.
Der er ingen, der kommer sig alene, men det er heller ikke muligt at gå vejen for andre.
Derfor giver det mening at arbejde med begrebet empowerment. Men hvad betyder empowerment
for den måde, hvorpå vi bedst yder støtte til mennesker med psykiske vanskeligheder?
Workshoppen tager fat om recovery som tilgang. Vi vil præsentere jer for viden på
området og samtidig åbne op for dynamisk erfaringsudvikling, hvor forskellige perspektiver
kan bringes i spil.

Workshoppen afholdes 1 gang, og er af 5 timers varighed.

Tidspunkt:

Onsdag d. 24. oktober kl. 10:00-15:00.