Workshop i medicinpædagogik

Workshop i medicinpædagogik

Brug af medicin kan være et vigtigt element i en recovery-proces. Men der kan også være bekymringer forbundet med at tage medicin, som kan fylde meget i hverdagen.

På workshoppen vil du bl.a. få mulighed for at få talt om disse bekymringer i et forum, hvor fokus ikke er på for eller imod medicin, men på at støtte dig i at anvende medicin på en måde, der giver mening for dig.

På workshoppen får du bl.a.:

  • Viden om og indsigt i forskellige typer af psykiatrisk medicin
  • Mulighed for at tale om virkninger og bivirkninger
  • Støtte til at træffe beslutninger vedrørende din medicin

Medicinpædagogik handler bl.a. om, at give dig indsigt, medansvar for og medindflydelse på dit medicinindtag og at sikre, at medicin bliver et redskab og et middel til, at du kan leve en meningsfuld tilværelse.

Facilitatorer: Birgitte Mortensen & Bolette Villesen

Ugedag: fredag

Dato: 22/3

Tidsrum: 10.00-13.00

Sted: ARK, Toftebakken 12, 4000 Roskilde