Forumteater

Forumteatret opstod i Brasilien som ”de undertryktes teater”. Man arbejdede med at invitere ”de undertrykte slaver” til at bryde undertykkelsen imod deres herremænd igennem teater. Da teaterformen kom til vesten udviklede den sig, da man fandt ud af at ideen om den klassiske undertrykkelse ikke holdt . Det viste sig at undertrykkelse kan ligge i dynamikkerne imellem os eller være forbundet til vores tankevirksomhed.

Vi inviterer til at vi sammen kan arbejde med de problemstillinger som fylder i hverdagslivet. I behøver ikke have erfaringer med at spille teater, men skal have lyst til at kaste jer ud i det, til at improvisere og lege. Vi gennemspiller nogle situationer, stopper når konflikten topper, og inviterer tilskuerne (os selv) til at komme med nye bud på løsninger.

Forumteatret giver mulighed for at få nye perspektiver igennem de kropslige erfaringer i det æstetiske rum.

Workshop Mandag d. 23.april kl 10.00 - 13.00

Gruppefacilitator: Petrine Severin og Kristina Nordahl