Tilbage til arbejdslivet

Vejen tilbage til arbejdslivet kan være hård, hvis du af den ene eller anden grund har stået
uden for arbejdsmarkedet i en kortere eller længere periode.

Forskellige spørgsmål trænger sig måske på; Kan jeg varetage et arbejde på almindelige
vilkår? Hvordan bliver jeg klar til at komme i arbejde? Hvilke ressourcer og kompetencer har
jeg, og hvordan kan jeg bruge dem i en arbejdssammenhæng?

Ovenstående spørgsmål kommer vi bl.a. omkring, når vi på workshoppen skal blive klogere
på, hvilke skridt du har brug for at tage, og hvilken støtte du har brug for, for at vende
tilbage til arbejdsmarkedet.


Workshoppen afholdes 1 gang, og er af 3 timers varighed.

Tidspunkt:

Tirsdag d. 21.august kl. 18:00-21:00.