Tilbage til arbejdslivet

Vejen tilbage til arbejde kan være hård, hvis man af den ene eller anden grund har stået uden for arbejdsmarkedet i en kortere eller længe periode.

Forskellige spørgsmål trænger sig måske på; Kan jeg varetage et arbejde på almindelige vilkår? Hvad har jeg brug for, for at blive klar til at komme i arbejde? Hvilke ressourcer og kompetencer har jeg – og hvordan kan jeg bruge dem i en arbejdssammenhæng?

 Ovenstående spørgsmål kommer vi bl.a. omkring, når vi på workshoppen skal blive klogere på, hvilke skridt du har brug for at tage og hvilken støtte du har brug for, for vende tilbage til arbejdsmarkedet.

 Workshop Tirsdag d. 29.maj kl 10.00 - 13.00

Gruppefacilitator: Kristina Nordahl og Bolette Villesen