Forståelse af recovery

Recovery er et begreb, der er blevet meget udbredt i Danmark i de sidste 10-15 år. Der findes mange forskellige tolkninger og perspektiver på, hvad recovery egentlig dækker over. Er man f.eks. kommet sig, når man er stoppet med medicin? Eller er man recovered, når man er bevidst om sine gode og dårlige dage, og ikke lader sine symptomer styre sig?

På denne workshop ser vi på hvilke faktorer, der spiller ind på recoveryprocesserne og bliver måske klogere på, hvad vi hver især mener om begrebet, tilgangen og fænomenet recovery.

Workshop, Torsdag d. 5. April kl. 10.00 - 13.00

Gruppefacilitator: Kristina Nordahl og Theresa Boye Mørk