Livshistoriefortælling

 -Højdepunkter, vendepunkter og alt der imellem

På dette kursus vil du få redskaber til at fremme de ressourcer, som ligger lige bag den sygdomsidentitet eller det mangelsyn som kan virke altoverskyggende, når man ser sig selv i spejlet efter en livskrise.

Vi kommer til at arbejde med fortællingen på mange niveauer. Igennem verbal fortælling, kropslighed og æstetik vil vi fylde rummet med betydningsfulde fortællinger om recovery, modstandskraft og udvikling. Vi tager på en opdagelsesrejse, hvor vi vil undersøge hvad positiv udvikling er gjort af og ender alle med en form for kreativt produkt f. eks. i form af en prosatekst, et digt, en monolog eller et kropsligt billede.

Du vil få erfaringer med narrative teknikker som lægger vægt på ressourcerne i fortællingerne. Det kan bidrage positivt til ens egen selvforståelsen og hjælpe en til at blive bedre til at understøtte andres selvforståelse.

Kursusforløb er 8 gange (11.april - 30. maj) kl 10.00 - 13.00

Gruppefacilitatorer: Kristina Nordahl og Petrine Severin