Mine mål og drømme

Det er vigtigt at drømme! 

Drømme skaber retning i vores liv, og er udgangspunkt for de mål, vi sætter os. Men det kan være svært at drømme. Særligt hvis det er længe siden, du sidst har givet dig selv lov til at drømme, eller hvis du mange gange har fået at vide, at dine drømme er urealistiske og giver dig falske forhåbninger.

På dette kursus får du redskaber til at sætte konkrete mål med udgangspunkt i dine drømme. Vi arbejder dels med at afdække de ressourcer og styrker, som vi alle har og dels med den proces der ligger i at finde og gå efter et mål, der er meningsfuldt for dig. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er målets størrelse der er afgørende, men den proces der ligger i at undersøge dine drømme og muligheder, der hjælper dig derhen, hvor du gerne vil være i dit liv.   

Der vil være en egenbetaling på kurset på 200 kr. for bogen ”Styr Livet med personcentreret planlægning.”

Kursusforløbet er på 8 gange ( 31/10 -19/12) kl 10.00 - 13.00

Gruppefacilitatorer: Theresa Boye Mørk og Kristina Nordahl