• Petrine Severin

  Petrine er ansat på ARK som gruppefacilitator og kursusudvikler.

  Tidligere har hun været ansat som recovery mentor i socialpsykiatrien og som projektkonsulent for et landsdækkende netværk for peer-støttemedarbejdere. Hun har ligeledes fungeret som ekstern underviser på peer-uddannelser.

  Petrine har en baggrund i det systemiske og narrative og Åben Dialog tilgangen og er derudover særligt optaget af recovery aspektet i arbejdet med livshistoriefortællinger.

  At sætte sine peer-kompetencer i spil i undervisningen er af stor betydning for Petrine.
  mobil:21 39 02 40

 • Bolette Villesen

  Bolette er ansat på ARK som projektkonsulent og gruppefacilitator.

  Hun har en kandidat i psykologi og sundhedsfremme fra Roskilde Universitet, og har desuden en baggrund som sygeplejerske.

  Ud over at sætte sine personlige erfaringer i spil, er hun særligt optaget af at forbinde den læring og udvikling, der foregår på ARKs kurser, med det levede hverdagsliv.

  mobil:61 24 67 92

 • Kristina Nordahl

  Kristina er ansat på ARK som gruppefacilitator og kursusudvikler.

  Hun er uddannet pædagog og i pædagogisk psykologi, hvor hun har specialiseret sig indenfor området psykologisk modstandskraft.

  Kristina har erfaring som pårørende og derudover peer-kompetence.

  Kristina har fokus på fortællingernes magt og interesse i hvordan kunst processer kan bidrage i en recoveryproces.
  mobil:61 24 67 79

 • Nicolaj Tscherning Møller

  Nicolaj er uddannet pædagog og har arbejdet i socialpsykiatrien 13 år
  Ud over ARK arbejder han med unge på det midlertidige botilbud Store Valby Vej og underviser i socialpsykiatrien om medicinpædagogik og stemmehøring

  Nicolaj er derudover facilitator i en stemmehøregruppe som også holder til i ARKs lokaler.

  Nicolaj er gruppefacilitator på kurserne ”Livsfortælling” og ”Giv symptomerne mening”.
  mobil: 30 65 10 93

 • Christina Haagesen

  Christina har en uddannelse inden for special pædagogik og efteruddannelse inden for alm. psykiatri og specifikke diagnoser.

  Hun har arbejdet 9 år inden for socialpsykiatrien i Lejre og Roskilde og er i dag ansat som gruppeleder på autisme grupperne Monday- og Tuesday Knights.

  Christina er tilknyttet modulet "Recovery for alle" som gruppefacilitator.
  mobil:29 66 83 53