• Theresa Boye Mørk

  Theresa er ansat som fagkoordinator og gruppefacilitator.

  Theresa er uddannet i pædagogisk psykologi og har arbejdet i Roskildes socialpsykiatri i fire år.
  Før det te underviste hun på et kompetence og beskæftigelsescenter.

  Theresa er gruppefacilitator på flere af kurserne på ARK.
  mobil: 21 19 47 80

 • Bolette Villesen

  Bolette er ansat på ARK som projektkonsulent og gruppefacilitator.

  Hun har en kandidat i psykologi og sundhedsfremme fra Roskilde Universitet, og har desuden en baggrund som sygeplejerske.

  Ud over at sætte sine personlige erfaringer i spil, er hun særligt optaget af at forbinde den læring og udvikling, der foregår på ARKs kurser, med det levede hverdagsliv.

  mobil:61 24 67 92

 • Kristina Nordahl

  Kristina er ansat på ARK som gruppefacilitator og kursusudvikler.

  Hun er uddannet pædagog og i pædagogisk psykologi, hvor hun har specialiseret sig indenfor området psykologisk modstandskraft.

  Kristina har erfaring som pårørende og derudover peer-kompetence.

  Kristina har fokus på fortællingernes magt og interesse i hvordan kunst processer kan bidrage i en recoveryproces.
  mobil:61 24 67 79

 • Petrine Severin

  Petrine er ansat på ARK som gruppefacilitator og kursusudvikler.

  Tidligere har hun været ansat som recovery mentor i socialpsykiatrien og som projektkonsulent for et landsdækkende netværk for peer-støttemedarbejdere. Hun har ligeledes fungeret som ekstern underviser på peer-uddannelser.

  Petrine har en baggrund i det systemiske og narrative og Åben Dialog tilgangen og er derudover særligt optaget af recovery aspektet i arbejdet med livshistoriefortællinger.

  At sætte sine peer-kompetencer i spil i undervisningen er af stor betydning for Petrine.
  mobil:21 39 02 40

 • Christina Haagesen

  Christina har en uddannelse inden for special pædagogik og efteruddannelse inden for alm. psykiatri og specifikke diagnoser.

  Hun har arbejdet 9 år inden for socialpsykiatrien i Lejre og Roskilde og er i dag ansat som gruppeleder på autisme grupperne Monday- og Tuesday Knights.

  Christina er tilknyttet modulet "Recovery for alle" som gruppefacilitator.
  mobil:29 66 83 53

 • Nicolaj Tscherning Møller

  Nicolaj er uddannet pædagog og har arbejdet i socialpsykiatrien 13 år
  Ud over ARK arbejder han med unge på det midlertidige botilbud Store Valby Vej og underviser i socialpsykiatrien om medicinpædagogik og stemmehøring

  Nicolaj er derudover facilitator i en stemmehøregruppe som også holder til i ARKs lokaler.

  Nicolaj er gruppefacilitator på kurserne ”Livsfortælling” og ”Giv symptomerne mening”.
  mobil: 30 65 10 93

 • Nikolaj Brie Petersen

  Nikolaj er en kunstner, der selv har mange års erfaring fra psykiatrien. Han har netop afsluttet en lang udstilling på Sankt Hans, der blandt andet omhandlede hvor ikke-pæn psykisk sygdom er.

  Han har arbejdet med kunst i snart 30 år og brugt kunsten som redskab til at holde balancen. Han arbejder med maleri skulptur og digte.

 • Helle Clausen

  Helle har en baggrund som sygeplejerske, udbygget med en bachelor i Idræt og en cand. scient. i humanfysiologi.

  Hun arbejder nu som idrætskoordinator i Center for socialpsykiatri, hvor hun sætter fokus på fysisk aktivitet og bevægelsesglæde i hverdagen, både teoretisk og praktisk.

  Helle brænder for at fysisk aktivitet skal skabe glæde, energi og værdi.

  Helle er pt på barsel.

 • Følgende er tilknyttet kurser på ARK i perioder.

  Lillian Vilhelmsen (BBAT)

  Susanne Sonne (Sund Hverdag)

  Gitte Nielsen (Sund hverdag)

  Dorthe Friis (Økonomi)